dr n. med. Lidia Kostecka

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych u dzieci.

Wiele lat pracowała w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Okresowo pełniła funkcję lekarza kierującego oddziałem endokrynologicznym.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, stażach, zjazdach naukowych w kraju i za granicą.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Zarejestruj się na wizytę