dr n. med. Katarzyna Krępuła

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1991 r. 
Przez 10 lat pracowałam na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Następnie przez 2 lata zatrudniona byłam w Poradni Diabetologicznej w Jaworze oraz Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Legnicy. 
W 2004 roku pełniłam funkcję zastępcy kierownika oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Jaworze. 
W 1995 roku uzyskałam I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w 1998 roku- II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. 

Zarejestruj się na wizytę