Biopsje tarczycy

Biopsje tarczycy

Biopsja aspiracyjna cienko-igłowa (BACC)
Biopsja służy ocenie charakteru zmian w tarczycy i z dużym prawdopodobieństwem pozwala na wyodrębnienie zmian łagodnych, które mogą być dalej obserwowane, od zmian, które kwalifikuje się do operacji.
Biopsja wykonywana jest pod kontrolą USG. Pobrany materiał jest oceniany przez doświadczonych lekarzy histopatologów.
Wyniki są dostępne w ciągu kilku dni.
Biopsja cienko-igłowa jest badaniem bezpiecznym i mało bolesnym (porównywalnym do pobrania krwi z żyły). Nie wymaga żadnego przygotowania ani znieczulenia i może być w razie potrzeby i możliwości czasowych wykonana na pierwszej wizycie.
Pacjenci przyjmujący leki hamujące krzepliwość krwi powinni poinformować o tym lekarza, gdyż przed wykonaniem biopsji może być konieczne czasowe odstawienie leków.
Interpretacje wyników biopsji i dalsze zalecenia wymagają kontrolnej wizyty u lekarza endokrynologa.

Biopsje tarczycy BACC wykonują: Małgorzata Kiełczewska, Piotr Janczak